Ke kontrole vedení účetnictví pomůže audit účetní závěrky

Co je smyslem auditu účetní závěrky? Jedná se o efektivní nástroj pro kontrolu hospodaření a vedení účetnictví dané organizace. Cílem práce auditora je prověřit věrnost a poctivost obrazu, který je v konkrétní účetní závěrce vytvořen. Auditor zkoumá, zda uvedené výsledky hospodaření, finanční pozice či peněžní toky odpovídají skutečnosti. Jeho úkolem je také prověřit formu vedení účetnictví, která musí dostát všem nárokům pravidel českých či jiných norem.

Výstupem auditu účetní závěrky je zpráva, v níž auditor shrne svá zjištění. Závěrečný výrok auditora může mít v zásadně čtyři podoby. V pozitivním případě uzná účetní závěrku za věrný a poctivý obraz skutečnosti, a to buďto bez výhrad, nebo s některými výhradami. Neodpovídá-li závěrka daným požadavkům, vydá výrok záporný. Auditor může také podání výroku odmítnout, je-li jeho činnost omezena natolik, že audit nemohl efektivně realizovat.

Profesionální audit účetní závěrky provádějí odborné firmy, jejichž oborem je účetnictví či zpracování mezd.

Při kladném výsledku uvede, že účetní závěrka dostála všem náležitostem. Objednavatel tak má jistotu, že kupříkladu jeho dceřiná společnost hospodaří a vede účetnictví tak, jak skutečně má.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *