Inflace v roce 2022

Z nejnovějších zpráv vyplývá, že v říjnu 2022 byla inflace na úrovni 18 %. Co přesně si pod touto cifrou představit? V říjnu 2022 byla průměrná cena služeb a zboží o 18 % vyšší než ve stejném měsíci v loňském roce. Vzhledem k tomu, že inflace v letošním roce dosáhla rekordní výše, má nezanedbatelný vliv na spotřebitele i podnikatele. Jak se inflace vyvíjí v posledních letech, jaká je prognóza do budoucna a jak na inflaci reagovat?

Co si představit pod pojmem inflace?

Inflací se rozumí snížení kupní síly peněz. Jinými slovy se jedná o všeobecný nárůst cenové hladiny zboží a služeb v čase neboli růst cen zboží a služeb v dané ekonomice. Míra inflace udává, o kolik procent méně produktů a služeb si za stejný plat pořídíme ve dvou různých obdobích, například za září 2021 a září 2022.

Inflace způsobuje růst cen produktů a služeb. Zdroj: canva.com

Jaký vliv má inflace na spotřebitele a na podnikatele

Co způsobuje inflace? Inflace má v současné době dopad téměř na každého z nás. Inflace totiž sráží hodnotu peněz, čímž snižuje životní úroveň lidí. Podle odborníků rekordní inflace při slabém růstu mezd v letošním roce způsobuje nejcitelnější pokles životní úrovně od roku 1993. Vysoká míra inflace vzhledem k výraznému růstu cen ovlivňuje každodenní život Čechů. 

Nejvýrazněji se zdražování dotklo pohonných hmot, energií a nájmů. Vysoká míra inflace má samozřejmě dopad také na podnikatele. Podle nedávných průzkumů může mít inflace u 86 % oslovených podnikatelů negativní dopad na jejich podnikání. Podnikatele ohrožují zejména vysoké ceny pohonných hmot a také růst cen produktů a služeb.

Jaké druhy inflace existují?

Podle výše rozlišujeme tři druhy inflace. Jedná se o mírnou a pádivou inflaci a hyperinflaci. V případě mírné inflace se jedná o nárůst cenové hladiny v jednotkách procent. Za pádivou inflaci se považuje nárůst v desítkách procent, kdy již dochází ke znehodnocení úspor. A hyperinflace? Ta znamená nárůst cen ve stovkách procent, tento stav představuje úplný rozpad peněžního systému a zhroucení ekonomiky. 

Kromě inflace se můžete setkat také s pojmy deflace a dezinflace. Deflace je růst cenové hladiny a dezinflace snížení tempa růstu cenové hladiny v porovnání s předchozím obdobím.

Jak se inflace počítá?

V České republice inflaci měří Český statistický úřad. K výpočtu inflace dochází na základě indexu spotřebitelských cen nebo indexu cen výrobců nebo deflátorů HDP. Nejjednodušším výpočtem je výpočet dle indexu spotřebitelských cen, kdy se měsíčně porovnávají ceny tržního koše výrobků a služeb. Tržní koš obsahuje zhruba 700 statků, které mají reprezentovat náklady českých domácností. 

Vývoj inflace v posledních letech

Znakem zdravé a vyspělé ekonomiky je inflace, která se pohybuje na úrovni okolo 2 %. Tato míra inflace je také dlouhodobým cílem ČNB, což ostatně dokazují i data z minulých let. Například mezi lety 2014 až 2016 inflace nedosahovala ani jednoho procenta. Hranici dvou procent překročila až v roce 2018, nicméně ještě v roce 2021 byla na úrovni 3,8 %, což je v porovnání s říjnovou inflací 18 % velmi nízká hodnota.

Důvody zvýšení inflace v ČR v roce 2022

Velmi častou otázkou spojenou s inflací je, proč v České republice v roce 2022 došlo k tak výraznému nárůstu míry inflace a jak si vlastně Česko vede v porovnání s ostatními zeměmi. Za vysokou mírou inflace dle ČNB stojí válečný konflikt na Ukrajině, kvůli kterému došlo k výraznému nárůstu cen energií. Dalším důvodem vysoké inflace je pandemie koronaviru

Hranici 10 %, která představuje rozdíl mezi mírnou a pádivou inflací, však kromě ČR překročila i řada dalších zemí. Jedná se například o Německo, které pociťuje především zvýšené ceny energií a potravin, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Rusko nebo Velkou Británii.

Jak na aktuální vývoj reagovat jako spotřebitel?

Úspory je možné před inflací chránit prostřednictvím investic. Podle odborníků by ale měli lidé investovat dlouhodobě, konzistentně a s rozvahou. Místo unáhlených rozhodnutí, které by vás mohly o úspory úplně připravit, raději vložte volné finanční prostředky na spořicí účet. Některé spořicí účty dnes nabízejí i úrok okolo 5 %.

A jak na vývoj reagovat jako podnikatel? 

To, jak na aktuální situaci reagovat jako podnikatel, by se mělo samozřejmě odvíjet od toho, v jakém oboru podnikáte. Nicméně obecně je možné říci, že základem je správně stanovená cenotvorba. Na zvýšené ceny vstupů je třeba reagovat zvýšenou cenou nabízeného zboží a služeb. Vyhnout byste se ale měli příliš vysokým cenám, které by opět přispěly k růstu cenové hladiny. 

Pokud máte zaměstnance, pravděpodobně budou požadovat zvýšení mezd. Zvyšování mezd však opět povede k růstu inflace, proto namísto vyšší mzdy uvažujete spíše o různých zaměstnaneckých benefitech.

Jaká by měla být předpokládaná míra inflace v dalších letech?

Většinu lidí v souvislosti s inflací zajímá, jaké jsou vyhlídky do budoucna. Podle ČNB by se měla inflace na podzim 2022 dostat na svůj vrchol, který by se měl pohybovat okolo 20 %. Od roku 2023 by měla začít inflace postupně klesat. A kdy je reálný návrat k cílové inflaci 2 %? ČNB očekává, že by mohlo ke snížení inflace na hodnotu 2 % dojít v první polovině roku 2024.

Závěr

Rekordní výše inflace se nevyhne takřka nikomu z nás. Prognózy do budoucna jsou však poměrně optimistické a předpokládá se, že v roce 2023 začne inflace postupně klesat. Podnikatelé by měli na zvýšenou míru inflace reagovat zvýšením cen produktů nebo služeb.